REKABETKURUMUCOĞRAFYA - 10 SINIF YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI
   
  Ana Sayfa
  Coğrafya Nedir?
  Coğrafi Konum
  Harita Bilgisi
  Türkiye İklimi
  Beşeri Coğrafya
  Türkiye Coğ.Konum
  Bölgeler Coğrafyası
  Siyasi Coğrafya
  Erozyon
  Uzay Coğrafyası
  Ekoloji
  Dünyanın Şekli
  Türkiye'nin Harikaları
  Ünlü Coğrafyacılar
  Osmanlı'da Coğrafya
  Coğrafya Sözlük
  Lise1
  Lise2
  Lise3
  Tüm snıflar yaprak interaktif testler
  10 SINIF YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI
  10.SINIF ETKİNLİKLER
  11.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ
  Dünya nın yeni yedi harikası
  12 SINIF COĞRAFYA KONU
  10 SINIF KİTABINDAKİ TÜM ETKİNLİKLERİN ÇÖZÜMÜ
  9.SINIF KİTABINDAKİ TÜM ETKİNLİKLER
  coğrafya ders konuları
  ders notları
  12 SINIF YAZILIYA HAZIRLIK
  Coğrafya Derğiler
  DİYARBAKIR HER YÖNÜYLE
  Son Depremler
  Okulumuz ve çevresi
  Sayaç
  Türkiye İl Rehberi
  Adana
  Adıyaman
  Afyonkarahisar
  Ağrı
  Amasya
  Ankara
  Antalya
  Artvin
  Aydın
  Balıkesir
  Bilecik
  Bingöl
  Bitlis
  Bolu
  Burdur
  Bursa
  Çanakkale
  Çankırı
  Çorum
  Diyarbakır
  Edirne
  Elazığ
  Erzincan
  Erzurum
  Eskişehir
  Gaziantep
  Giresun
  Gümüşhane
  Hakkari
  Hatay
  Isparta
  Mersin
  İstanbul
  İzmir
  Kars
  Kastamonu
  Kayseri
  Kırklareli
  Kırşehir
  Kocaeli
  Konya
  Kütahya
  Malatya
  Manisa
  Kahramanmaraş
  Mardin
  Muğla
  Muş
  Nevşehir
  Niğde
  Ordu
  Rize
  Sakarya
  Samsun
  Siirt
  Sinop
  Sivas
  Tekirdağ
  Tokat
  Trabzon
  Tunceli
  Şanlıurfa
  Uşak
  Van
  Yozgat
  Zonguldak
  Aksaray
  Bayburt
  Karaman
  Kırıkkale
  Batman
  Şırnak
  Bartın
  Ardahan
  Iğdır
  Yalova
  Karabük
  Kilis
  Osmaniye
  Düzce
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  Anketler

Örnek yazılı  çalışma soruları

3_Köylerin olumsuz yanlarına kırdan kente göçün itici etmenleri, kentlerin olumlu yanlarına ise iç göçlerin çekici etmenler denir.
    İtici ve çekici etmenler arasında dengesizlik olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi  beklenmez ?
A) Çarpık kentleşme   
B) İşsizlik     
C) Hizmet sektörünün artması
D) Kırsal nüfusun artması        
E) Kentlerin yatay büyüme
 
5_ Türkiye’de 1950 yılından sonra kırsal kesimden kentsel alanlara doğru olan göç artarak devam etmiştir.
     Aşağıdakilerden hangisi bu göçleri önlemek için yapılan    çalışmalardan biri değildir?
A)            Sulanabilir tarım arazisini artırmak
B)            Kırsal alanda yeni iş imkânları açmak
C)            Besi ve ahır hayvancılığını geliştirmek
D)            Sanayi tesislerini artırmak
E)            Nadasa ayrılan alanları genişletmek
 
6_

4

 
2
3
5

 

 
Yukarıdaki Türkiye haritasında belirtilen illerin hangisinde iş imkanlarının yetersizliği nedeniyle iç göç yaşanmaktadır?
A) 1               B) 2                 C)3              D) 4             E) 5
 
7_Aşağıdaki Türkiye haritasında numaralandırılan yerlerden hangilerinde toplu yerleşme hangilerinde dağınık yerleşme görülür?
          1                2                     3                     4
A) Toplu               Dağınık                 Dağınık               Toplu
B) Dağınık           Toplu                     Toplu                    Dağınık
C) Dağınık           Dağınık                Toplu                      Toplu
D) Toplu               Toplu                    Toplu                      Dağınık
E) Dağınık           Toplu                     Toplu                     Toplu
 
8_

 

 
4
3

 

 
Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılan yerlerin hangisi az nüfuslu yerlerimizden biridir?
A) 1                   B) 2                  C)3                  D) 4               E) 5
 
9_ Aşağıdaki haritada bazı kentler gösterilmiştir
.Bu kenlerin ekonomik fonksiyonları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır ?
       X                 Y                         Z
A) Endüstri         Tarım                 Liman
B) Tarım             Sanayi               Maden
C) Turizm           İdari                   Tarım
D) Tarım             Liman                Sanayi
E) Askeri            Tarım                 Liman
10_Türkiye’de göç gönderme oranı yüksek olan yörelerde kadın nüfus oranı da yüksektir.

2

 
4
3
5
1

 

 
Buna göre, haritada numaralandırılan yörelerin hangisinde kadın nüfus oranı en yüksektir?
A) 1                 B) 2                 C)3                 D) 4               E) 5
11_

2

 
1
4
3
5

 

 
Yukarıdaki haritada numaralı olarak gösterilen yörelerden hangisinin nüfus yoğunluğunun düşük altında olması, yüzey şekillerinin engebeli olmasına bağlıdır?
A) 1                 B) 2                 C)3                  D) 4               E) 5
12_Bir bölgedeki nüfusun artması;
I.Çevreden göçlerin gelmesi
II.Konut sayısının fazla olması
III.Doğum oranının fazla olması
IV.Ortalama yaşam süresinin kısa olması
Koşullarından hangisinin gerçekleşmesine bağlıdır?
A)I ve II        B)I ve III          C)II ve III         D)II ve IV           E)III ve IV
13_Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’ de nüfusun hızlı artmasının bir sonucu değildir ?
 
A)            İşşsizlik oranının fazla olması
B)            Köyden kente göç olması
C)            Nüfus dağılışının düzensiz olması
D)            Doğal kaynakların kullanımının artması
E)            Genç nüfus oranının yüksek olması
 
14_Aşağıdaki grafikte, beş farklı bölgedeki nüfus artış oranları ile doğurganlık oranları verilmiştir. Bu bölgelerin bazılarında nüfus artışının, doğumlardan çok bölge dışından alınan göçlerle olduğu bilinmektedir.
 
Ortalama yaşam süreleri bütün bölgelerde birbirine çok yakın olduğuna göre, kaç numaralı bölgeler, bölge dışından göç almaktadır?
 A) I ve II                                   B) I ve III                             C) I ve IV              
D) II ve IV                    E) III ve IV
15_Bölgelerimizin kırsal ve kentsel nüfusları düşünüldüğünde
Ülkemizde kırsal nüfus oranı en yüksek olan bölgemiz hangisidir?
A)            İç Anadolu
B)            Güneydoğu Anadolu
C)            Doğu Anadolu
D)            Karadeniz
E)            Akdeniz
16_Aşağıda bir ülkede kadın ve erkek nüfus oranları (%) ile toplam nüfus miktarının bölgelere dağılışı grafikte gösterilmiştir.
Göç alan bölgelerin toplam nüfusu ile erkek nüfusu fazladır.
Buna göre yukarıdaki grafikte verilen bölgelerden hangisinin daha fazla göç aldığı söylenebilir?
A) I                  B) II                C) III               D) IV              E) V
 
17_Aşağıdaki grafiklerde, iki ülkede, nüfusun yaş gruplarına dağılımları gösterilmiştir.
Buna göre, yukarıdaki iki ülkeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) II. ülkenin gelişmişlik düzeyi I. ülkeden fazladır.
B) I. ülkedeki genç nüfus II. ülkedeki genç nüfustan fazladır.
C) I. ülkede 5-9 yaş arası nüfus II. ülkeden fazladır.
D) Tüketici nüfus II. ülkede daha fazladır.
E) I. ülkede 0-5 yaş arası nüfus II. ülkedekinden 6 milyon daha
 
18_1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.
Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Doğum oranının yüksek olmasına
B) Evli nüfusun fazla olmasına
C) Çocuk ölümlerinin az olmasına
D) Göçle gelenlerin çoğalmasına
E) Ortalama ömrün uzun olmasına
 
19_ Türkiye’nin ortalama nüfus yoğunluğu Avrupa ülkelerine oranla düşük olmasına karşın nüfus artış hızı Avrupa ülkelerinden oldukça yüksektir. Bu da gelecekte Türkiye için önemli sorun oluşturacaktır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda geçerliliğini yitirir?
A) Dış ülkelere olan göçün artması
B) Ulusal geliri yükseltmek ve dengeli dağılmasını sağlamak
C) Tarım alanlarını daha verimli hale getirmek
D) Nüfus yoğunluğu az olan bölgelerin nüfusunu artırmak
E) Eğitilmiş iş gücü sayısını artırmak
 
20_Aşağıdakilerden hangisi Güney Doğu Anadolu bölgesinde        GAP ile meydana gelen değişimlerden birisi olamaz?                                       
A)            Sulu tarıma geçiş başlamıştır
B)            Bölgeden diğer yörelere olan göçler azalmıştır.
C)            Nadas yöntemi terk edilmeye başlanmıştır.
D)   Tarımsal üretim ve verimlilik artmıştır.
    E)   Tarımın doğal koşullara bağlılığı artmıştır
 
21_ Aşağıdaki grafik, Türkiye genelinde ve ülkenin kentsel ve kırsal alanlarında yıllara göre nüfus artış oranlarını göstermektedir.
 
Grafikte görüldüğü gibi, 1950 sonrasında, kent nüfusu artış oranının kır nüfusundan fazla olmasında, kırsal kesimin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin önemli bir rolü vardır?
A) Kente göçün fazla olması
B) Evlenme yaşının küçük olması
C) Ölüm oranının yüksek olması
D) Yerleşim yeri sayısının fazla olması
E) Yaş ortalamasının düşük olması fazladır.
22_Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun genç ve dinamik olmasının getirdiği sonuçlardan biri değildir?
A) İşsizlik                 B) Konut yetersizliği       C) Gecekondulaşma
                 D) Hızlı kentleşme            E) İşgücünün pahalı olması
23_İç Anadolu Bölgesi’nin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir?
A) Yağışların yetersizliğ
B) Kışların uzun ve sert oluşu
C) Ulaşım güçlükleri
D) Ürün çeşidinin azlığı
E) Gelir kaynaklarının sınırlı oluşu
24_
25_

AFYONKARAHİSAR

 
ATATÜRK LİSESİ
 
COĞ10
 
2
d
2
y
 
OSMAN
 
AYDIN
 
 
 
 Yaş

 

                   1     2     3    4     5    6    7      Nüfus(milyon)
Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı yukarıdaki grafikte gösterilmiş bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Genç nüfus oranı fazladır.               B)  Doğum oranı yüksektir. 
C) Nüfus artış hızı yavaştır.                 D) Yaşlı nüfus oranı azdır.
             E) Nüfusun 15 milyondan fazlası 30 yaşın altındadır
 
26. Aşağıda kırda yaşayan nüfus oranları % olarak verilen ülkelerden hangisinin daha gelişmiş olduğu söylenebilir?
A) % 56                     B) % 90                       C) % 44                         D) % 76                 E) % 15
 
27.  Aşağıda toplam nüfus içinde sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranları verilen ülkelerden hangisinin daha geri kalmış olduğu söylenebilir?
A) %30 Sanayi-%40 Hizmet                 B) %15 Sanayi-%40 Hizmet                   C) %30 Sanayi-%50 Hizmet                                       D)   %40 Sanayi-%50 Hizmet                                    E)   %10 Sanayi-%20 Hizmet                 
 
28. Aşağıdakilerden hangisi nüfus yoğunluğu seyrek olan yerlerin özelliklerinden değildir?
A)   İş olanaklarının az olması           B) Ulaşım yollarına uzak olması        C) Arazinin aşırı engebeli olması
                    D) Yağışların yeterli olması                         E) Olumsuz iklim koşullarına sahip olması
 
29. Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik fonksiyonlarına göre şehirler grubunda yer almaz?
A)  Başkent            B)  Sanayi ve Madencilik           C)  Tarım           D) Turizm           E)  Ticaret ve Liman
 
30- Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde nüfus ve yerleşmeyi etkileyen, beşeri faktörlerden değildir?
A) Ekonomi        B)  Ulaşım      C)  İç ve Dış Göçler        D)  İklim          E)  Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler
 
 
31-    Aşağıdakilerden hangisi, kırdan kente göçe neden olan itici faktörlerden değildir?
 
A) Eğitim olanaklarının yetersizliği                 B) Hayat pahalılığı                   C)   Tarımda makineleşme                             D) Kan davası                         E) İş imkânlarının azlığı
32) Dünyada ilk modern nüfus sayımı nerede yapılmıştır?
      A) Amerika B) İngiltere *C) İskandinav ülkeleri D) Çin E) Rusya
33) Osmanlı Devletinde II. Mahmut Döneminde 1831 yılında yapılan ilk nüfus sayımının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Nüfusu belirlemek B) İşsizlik oranını belirlemek. C) Erkek sayısını belirlemek
       *D) Asker ve vergi yükümlülerini belirlemek E) Kadın sayısını belirlemek
34) Modern nüfus sayımı niçin yapılır?
       A) Ülkenin nüfus miktarını ve yaş gruplarını belirlemek. B) Kent ve kır nüfusunu belirlemek.
       C) Nüfusun eğitim durumunu belirlemek D) Nüfus cinsiyet durumunu belirlemek *E) Hepsi
35) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus sayımı yapılmasının amaçlarından biri de­ğildir?
       A) Nüfusun ne kadar olduğunu ve ne ka­dar arttığını saptamak
       *B) İllerdeki konut tipleri ve bunların semt­lere göre dağılımını belirlemek
       C) Nüfusun ne kadarının kadın, erkek, ço­cuk ve çalışacak yaşta olduğunu belir­lemek
       D) İşi olmayanlarla, çalışanların sayısını belirlemek
       E) Okuryazar sayısını ve nüfusun öğre­nim durumunu belirlemek
36) Aşağıdakilerden hangisi nüfus dağılışını etkileyen Doğal nedenlerden birisidir?
      A)Sanayi B) Tarım C) Ticaret *D) Yeraltı kaynakları E) Ulaşım
37) Aşağıdakilerden hangisi nüfus dağılışını etkileyen Beşeri nedenlerden birisi değildir?
       A) Su kaynakları *B) Teknoloji C) Yer şekilleri D) İklim E) Bitki örtüsü
38) Aşağıdakilerden hangisi Dünyadaki sık nüfuslu yerlerden değildir?
       *A) Amazon B) Kuzey Amerikanın kuzeydoğusu C) Batı Avrupa D) Güneydoğu Asya E) Nil Deltası
39) Aşağıdakilerden hangisi nüfus dağılımını etkileyen faktörlerden değildir?
     A) Bitki örtüsü B) Yeryüzü şekilleri *C) Mimari yapı D) İklim E) İş imkânları
40) Aşağıdakilerden hangisi seyrek nüfuslanmış Soğuk bölgelerden değildir?
     A) Grönland B) Alaska C) Kanada’nın kuzeyi *D) Kongo E) İskandinav yarımadası
41) Aşağıdakilerden hangisi Sık nüfuslanmış bölgelerdendir?
      *A) Batı Avrupa B) Karakurum Dağları C) Amazon D) Sibirya’nın kuzeyi E) Alaska
42) Aşağıdakilerden hangisi Hiç nüfuslanmış bölgelerden değildir0?
      A) Antarktika *B) Güneydoğu Asya C) Bataklıklar D) Çöller E) Denizler
43) Bir yıl içinde, doğum ve ölüm sayısına bağlı nüfus artışına aşağıdakilerden hangisi denir?
      * A) Doğurganlık hızı B) Dengeli nüfus C) Artan nüfus D) Azalan nüfus E) Nüfus Gelir Durumu
44) Nüfus yoğunluğu en az olan kıta aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Asya *B) Avustralya C) Avrupa D) Amerika E) Afrika
45) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin genç nüfuslu olduğunu gösterir?
       A) Sanayi ürünleri üretiminin fazla olması *B) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması
       C) Tarımla uğraşan nüfusun azalması D) Nitelikli işçi sayısının fazla olması E) Ortalama yaşam    
             süresinin uzun olması
46) Bir ülkeye ait nüfus piramidinden aşağıdaki bilgilerden hangisi çıkarılamaz?
        A) Yaş grupları B) Cinsiyet yapısı C) Doğurganlık oranı *D) Şehir ve kır nüfusu E) Ülkenin gelişmişlik durumu
47) Aşağıdakilerden hangisi, insanlık tarihi boyunca nüfus artışında sıçramaya neden olan olaylardan biridir?
        A) Doğal afetler B) turizmin gelişmesi *C) Tarıma Geçiş D) Göç Hareketleri E) Savaşlar
48) 1750–1900 Avrupa kıtasında nüfus artışının önemli değişiklikler göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
         A) Tarımda ilerleme B) Savaşların sona ermesi C) Göç *D) Sanayi Devrimi E) Rönesans hareketleri
49) Bir ülkedeki nüfusu aşağıdakilerden hangisi azaltır?
      A) Doğum B) İç göç C) Ülke ele geçirme D) Gelişmişliğin artması *E) Dış Göç
50) Bir ülkede nüfusu aşağıdakilerden hangisi arttırır?
      *A) Suyun temiz olması B) Ölüm C) Salgın hastalık D) Doğal afet E) Dış Göç
51) Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş ülkelerin özelliklerindendir?
      A) Nüfus artış oranı fazladır. B) Okur-yazar oranı düşüktür. C) Çocuk ölüm oranı fazladır.
      D) Üretici nüfus oranı az tüketici nüfus oranı fazadır. *E) Nüfus artış oranı azdır.
 

 
1-Aşağıdakilerden hangisi gelişmemiş ülkelere ait bir özelliktir?
  
 A)Sanayi ürünleri ihraç edilir
 B)Nüfusun büyük bir kısmı hizmet sektöründe çalışır.
 C)Okuma Yazma oranı çoktur
 D)Nüfus artış hızı fazladır
  E)Ürün değeri yüksektir.
 
2-Türkiye'nin nüfusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 A) Nüfusun ülke genelindeki dağılışı düzensizdir.
 B) Nüfus yoğunluğu sürekli olarak artmaktadır.
 C) Genç nüfusun toplam nüfus İçindeki payı yüksektir.
 D) Tarım kesiminde çalışan etkin nüfus oranı azalmaktadır.
 E) Nüfus artış hızı sürekli olarak artmaktadır.
 
3-Türkiye’de nüfusun yarıdan fazlasının kentlerde yaşaması,
      aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
     A)Ekonominin ticaret ve sanayiye dayanmasına
     B)Düzensiz kentleşmeye
     C)İç pazarın büyümesine
     D)Tarımla uğraşan nüfusun giderek azalmasına
     E)Kişi başına düşen milli gelirin artmasına
 
4- Türkiye'de kırsal kesimden şehirlere büyük bir göç yaşanmasında  aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur?
     A) Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi
     B) Şehirlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha iyi olması
     C) Şehirlerde iklim koşullarının daha elverişli olması
     D) Tarımda makinalaşmanın çalışma olanaklarını azaltması
     E) Kırsal kesimde nüfus artış hızının yüksek olması
 
5-Aşağıdakilerden hangisi üçüncül faaliyet grubuna girer?
     A)Haberleşme    B)Tekstil    C)Enerji         D)İnşaat        E)Balıkçılık
 
6.Bir bölgede doğum oranı az olmasına karşın, nüfus hızlı biçimde   
      artmaktadır. Buna göre söz konusu bölge ile ilgili aşağıdakilerden    
      hangisi söylenemez?
A)      Endüstri ve ticaret gelişmemiştir.
B)      Diğer bölgelerden yoğun göç almaktadır
C)      İş olanakları fazladır.
D)      Şehirleşme oranı yüksektir.
E)       Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir.
 7- Baharat ve ipek yollarının zamanla önemlerinin    azalmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Yeni ürünlerin yetiştirilmesi
B) Dünya nüfusunun hızla artması
C) Ülkeler arasında ticaretin artması
D) Yeni ticaret yollarının bulunması
E) Yolların güvenliklerinin giderek azalması  
    
8- I- İlk televizyon yayını yapıldı              II- Telefon icat edildi.
      III-Kişisel bilgisayar üretildi
      IV-Matbaa icat edildi.
    Yukarıda verilen olayların tarihsel gelişimi bakımından önce gerçekleşenden sonra gerçekleşene doğru sıralanışı nasıldır?
 A) I-II-III-IV               B) I-III-IV-II             C) II-I-IV-III
                D) III-IV-II-I                      E) IV-II-I-III    
3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki göllerden yararlanma şekillerinden biri değildir?
A) İçme suyu     B) Tatlı su balıkçılığı   C) Ulaşım
D) Turizm    E) Ticaret
 
4. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki bitki örtülerinin dağılışı üzerinde etkili olmamıştır?
A) İklim    B) Yükselti    C) Toprak yapısı 
D) Yüz ölçümü     E) Biyolojik faktörler
 
5. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede deprem olma olasılığının fazla olduğunu gösterir?
A) Gelgitin etkili olması
B) Deniz kıyısında yer alması
C) Yer şekillerinin sade olması
D) Sıcak su kaynaklarının bulunması
E) Ilıman iklim koşullarının yaşanması
 
6. Yeryüzünde aktif volkanların büyük bir kısmı ateş çemberi adı verilen Büyük okyanus çevresinde ve Akdeniz ülkelerinin bazılarında bulunur.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde aktif volkanların bulunduğu söylenemez?
A)Danimarka B)Japonya C)İran D)Pakistan E)Endonezya
 
7. Karayolu taşımacılığı yapan birinin, İstanbul’-dan hangi merkeze kara yolu ile ulaşması
beklenmez?
A)Moskova B)Atina C)Lefkoşa D)Paris E)Roma
 
 
9. Bir limanın gelişebilmesi hinterlandının geniş olmasına bağlıdır.
Buna göre, aşağıdaki limanlardan hangisi en az gelişmiştir?
A) İstanbul   B) İzmir C) İskenderun D) Sinop E) Samsun
 
10. Genellikle birincil ekonomik faaliyetlerle elde edilen ürünlerin işlenmesi şeklinde ortaya çıkan faaliyetlere ikincil ekonomik faaliyetler denir.
Buna göre, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi ikincil ekonomik faaliyetler arasında yer almaz?
A) Pamuk üretimi       B) Makarna üretimi
C) Kumaş üretimi       D) Çelik eşya üretimi
E) Yağ üretimi
 
11)Ülkemizde dağınık yerleşme tipinin görülmesi
       aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
     A) Endüstrinin gelişmiş olması
     B) Ulaşımın gelişmiş olması
     C) Turizm sektörünün gelişmiş olması
     D) Yer şekillerinin engebeli oluşu
     E) Nüfusun yoğun olması
 
12) Aşağıdaki yörelerin hangisinde nüfus yoğunluğu 
      mevsimden mevsime en çok değişir?
 
     A) Samsun B) Van   C) Kayseri 
      D) Antalya    E) Eskişehir
 
 
 13-Aşağıdakilerden hangisi, bir yerin aşırı
        nüfuslanmadığının kesin kanıtıdır?
       A) Nüfus sayısının az olması
B) Tarım alanlarının yetersiz olması
C) Sanayinin gelişmiş olması
D) Tarımsal üretimin az olması
E) Nüfus yoğunluğunun az olması
 
14.    I. Balıkçı
        II. Öğretmen
       III. Tesisatçı
       IV. Madenci
         V. Taksici
Yukarıdaki meslek gruplarından hangileri birincil ekonomik faaliyetlerle uğraşır?
A)I ve II       B)I ve IV       C)II ve III
D)II ve IV            E)IV ve V
 
15. Aşağıdaki kentlerden hangisi fonksiyonu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Fethiye    B) Kuşadası    C) Bodrum
D) Yatağan    E) Ürgüp
 

4. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki bitki örtülerinin dağılışı üzerinde etkili olmamıştır?
A) İklim    B) Yükselti    C) Toprak yapısı 
D) Yüz ölçümü     E) Biyolojik faktörler
 
5. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede deprem olma olasılığının fazla olduğunu gösterir?
A) Gelgitin etkili olması
B) Deniz kıyısında yer alması
C) Yer şekillerinin sade olması
D) Sıcak su kaynaklarının bulunması
E) Ilıman iklim koşullarının yaşanması
 
6. Yeryüzünde aktif volkanların büyük bir kısmı ateş çemberi adı verilen Büyük okyanus çevresinde ve Akdeniz ülkelerinin bazılarında bulunur.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde aktif volkanların bulunduğu söylenemez?
A)Danimarka B)Japonya C)İran D)Pakistan E)Endonezya
 
7. Karayolu taşımacılığı yapan birinin, İstanbul’-dan hangi merkeze kara yolu ile ulaşması
beklenmez?
A)Moskova B)Atina C)Lefkoşa D)Paris E)Roma
 
 
9. Bir limanın gelişebilmesi hinterlandının geniş olmasına bağlıdır.
Buna göre, aşağıdaki limanlardan hangisi en az gelişmiştir?
A) İstanbul   B) İzmir C) İskenderun D) Sinop E) Samsun
 
10. Genellikle birincil ekonomik faaliyetlerle elde edilen ürünlerin işlenmesi şeklinde ortaya çıkan faaliyetlere ikincil ekonomik faaliyetler denir.
Buna göre, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi ikincil ekonomik faaliyetler arasında yer almaz?
A) Pamuk üretimi       B) Makarna üretimi
C) Kumaş üretimi       D) Çelik eşya üretimi
E) Yağ üretimi

1-Akarsu akımında (debi) yıl boyunca meydana gelen değişmeler öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)   Akarsuyun beslenme özelliğine
B)    Akarsu yatağının eğimine
C)    Akarsu aşındırmasına
D)   Akarsu vadisinin şekline
E)    Akarsu biriktirmesine
2-.Aşağıdaki akarsuların hangisinin hidroelektrik potansiyeli da ha yüksektir?
A) Meriç     B) Asi    C) B.Menderes
D) Kızılırmak         E) Çoruh
3- Giresun, Zonguldak, Mersin, Muğla ve Kastamonu yörelerinde kâğıt fabrikalarının kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) iş gücünün ucuz olması
B) Topraklarının verimli olması
C) Deniz kıyısında bulunmaları
D) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması
E) Ham madde kaynaklarının bulunması
4- Türkiye’de göllerden yararlanma şekilleri aşağıda verilmiştir.Bunlardan hangisi için gölün derin ve büyük olması gereklidir?
 
A)Tuz elde etmek    B) İçme suyu üretmek   C)Taşımacılık            D)Enerji üretmek          E)Balıkçılık         
5- Aşağıdaki illerin hangi ikisi arasında aynı bölgede olmasına rağmen bakı ve konum faktörünün etkisiyle ekonomik ve nüfus bakımından belirgin farklılıklar oluşur?
A)Trabzon-Bayburt                B)Antalya-Mersin
C)Zonguldak-Bartın               D)Erzincan-Erzurum
                 E)İzmir-Manisa
6- Aşağıda verilenlerden hangisi Akdeniz sularının tuzluluk oranının diğer denizlerimizden yüksek olmasının nedenlerinden biri değildir?
A)Dökülen akarsu sayısının az olması  
 B)Buharlaşmanın fazla olması
C)Daha az yağış alması       D)Ekvator’a yakın olması 
7-Türkiye’de Çernozyom topraklarına aşağıdaki platolardan hangisinde rastlanır?
A)Taşeli               B)Teke        C)Obruk        D)Gaziantep       E)Ardahan
8-Alüvyal toprakların yaygın olduğu aşağıdaki ovalardan hangisi iç bölgelerde yer alır?
A)Bafra    B)Çarşamba C)Çukurova     D)Erbaa         E)Bakırçay
9-Türkiye’de nüfus dağılışını hangisi diğerlerine göre daha az etkiler ?
A) İklim şartları   B) Ulaşım sistemleri C) Turistik yatırımlar    D) Sanayi tesisleri E) Kaplıca ve içmeler
 
10-.      I. Sulamada yararlanılır.
II. Tatlı su balıkçılığında yararlanılır.
III. Taşımacılıkta yararlanılır.
IV. Ulaşımda yararlanılır.
V. Elektrik üretiminde yararlanılır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri akarsularımız için doğru değildir?
A) Yalnız III     B) I ve II    C) II ve III   D) III ve lV    E) lV ve V
11. Aşağıda tarihsel çağlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Sanayi Devrinde kas gücünün yerini buhar aldı.
B)Paleolitik çağda mağara yaşamı başladı.
C)Kent devletleri Neolitik çağda ortaya çıktı.
D)Maden işlenmeye Kalkolitik çağda başlandı.
E)Mezolitik çağda Köpek evcilleştirildi
13..Aşağıdakilerden hangisi komların kurulmasında etkili faktördür?
A)Tarım               B)Hayvancılık               C)İklim    
 D)Ayrı yaşama isteği       E)Aile arası anlaşmazlık
14.I-Regosol  
    II-Çernozyom 
    III-terra rossa  
    IV-kestane renkli step
Yukarıdaki toprak tiplerinden hangisi İç Anadolu bölgesinde görülmez?
A)I ve II        B)I ve III       C)II ve III      D)II ve IV     E)III ve IV
15- Bir merkezin nüfuslanmasında ve gelişmesinde o merkezin bir ya da birkaç özelliği etkili olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, yerleşim merkezlerinin nüfuslanması ve gelişmesinde etkili olan özelliklerden biri sayılamaz?
 
A) Başlangıç meridyenine uzaklık
B) Endüstri kuruluşları
C) Ulaşım koşulları
D) Dini konumu
E) Ticaretin yoğunluğu
 
16- I. Pamuk tarımı
     II. Turizm faaliyetleri
     III. Madencilik faaliyetleri
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’deki geçici (mevsimlik) göçlerin nedenleri arasında sayılabilir?
A) Yalnız I           B) Yalnız II            C) I ve II
D) II ve III           E) I, II ve III
 
17. Bir yerleşme yerinin köy ya da şehir sayılmasında; nüfusun çokluğu, ekonomik faaliyetlerin türü, halkın gelir durumu, özel konumu gibi faktörler etkili olmaktadır.
       Şırnak ilinin il yapılmasını aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?
 
     A) Şırnak’ın Habur sınır kapısına yakın olmasıyla
     B) Şırnak’ın önemli bir ticaret merkezi olmasıyla
     C) Şırnak’ın özel konumuyla
     D) Şırnak’ta zengin maden yataklarının bulunmasıyla
     E) Şırnak’ta nüfusun çok olmasıyla
 
18.   Aşağıdakilerden hangisi maki bitki örtüsünde yer alan bitkilerden biri değildir?
A)Zeytin                        B) Defne       C)Üzerlik
D) Zakkum                    E) Mersin
19. Türkiye’de göllerden yararlanma şekilleri aşağıda verilmiştir.Bunlardan hangisi için gölün derin ve büyük olması gereklidir?
 
A)Tuz elde etmek    B) İçme suyu üretmek   C)Taşımacılık            D)Enerji  üretmek          E)Balıkçılık         
20.   Eğitim, nüfus, beslenme, sağlık ve barınma sorunları yaşayan ülkeler aşırı nüfuslanmış sayılır.
         Aşağıdakilerden hangisi “aşırı nüfuslan­mış” ülkelere ait kesin bir yargı olamaz?
A)   Bağımlı nüfus oranı yüksektir.
B)   Aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır.
C) Ortalama ömür düşüktür.
D) Etkin nüfusun çoğu tarımda çalışmakta­dır.
E)   Çocuk yaştakilerin oranı yüksektir.
 
21-Köy ve kent yerleşmelerinin uzağında kurulmuş, genellikle geniş bir toprak mülkiyeti içinde oluşmuş küçük yerleşme biçimidir. Tarla tarımı ve hayvancılık yapılır.
Trakya, Batı Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde yaygındır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen köyaltı yerleşimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Oba    B)Mezra    C)Yayla    D)Divan   E)Çftlik
 
22-Birkaç mahallenin tek muhtarlık olarak birleştiği yerleşmelerdir. Ülkemizde özellikle Samsun-Bolu-İstanbul üçgeninde yayılış gösterir.
Yukarıda tanıtılan köyaltı yerleşimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ağıl    B)Divan   C)Kom   D)Çiftlik    E)Oba
 
 
23-Aşağıdakilerden hangisi yaylalarla ilgili özelliklerden biri değildir?
A)Ülkemizde sadece Karadeniz Bölgesi’nde yaylalar bulunur.
B)Yaylalar geçici yerleşmelerdir.
C)Hayvan otlatmak ve ziraat yapmak amacıyla yaylalara gidilir.
D)Bazı yaylalarda iç ve dış turizme yönelik olarak festivaller yapılır.
E)Yaylalar sosyo ekonomik olarak köylere bağlı alanlardır.
 
24-Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerin toplu yada dağınık olmasında etkili değildir?
A)Su kaynakları   B)Tarım alanları   C)Eğim
      D)Yerşekilleri    E)Yağış miktarı ve rejimi
 
                                                
 

 

 

25.      Türkiye’de çeşitli nedenlerden dolayı nüfusun dağılışı düzenli değildir.
 
Aşağıdaki yerlerden hangisinde, iklim koşulları elverişli olmasına karşın yer şekilleri ve toprak yapısı nedeniyle fazla nüfus seyrektir?
 
A)  İç Batı Anadolu Bölümü
B)   Yukarı Sakarya Bölümü
C) Çatalca-Kocaeli Bölümü
D) Kıyı Ege Bölümü
E)   Taşeli Yarımadası
 
 

26.

Bir kentin gelişmesi üzerinde en fazla etkide bulunan özellikler ulaşım imkanlarının gelişmiş olması, tarım alanlarından alınan verimin fazlaolması ve tarımla birlikte sanayinin de gelişme göstermesidir.

Buna göre , aşağıdaki illerden hangisi buaçıklamaya uygun bir şekilde nüfuslanmagöstermektedir ?

A) Rize B) Mardin C) AdanaD) Kütahya E) Erzurum

27. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de hızlınüfus artışına bağlı olarak gelişen olaylararasında yer aldığı söylenemez ?

A) Milli kalkınma hızında azalmalarıngörülmesi

B) Doğal kaynakların tüketiminde artışlarınyaşanması

C) Kırdan kente göçlerde artışların yaşanması

D) Kadın nüfus sayısının erkek nüfusa göredaha fazla olması

E)Sağlıksız kentleşmenin ve gecekondulaşmanın artması

28. Aşağıdaki kentlerden hangisinin nüfusundaartışların yaşanması , önemli ölçüde ulaşımyolları üzerinde bulunmasına bağlıdır ?

A) Eskişehir B) Kırşehir C) MuşD) Muğla E) Kastamonu

29.

dengeli olması III. Sanayi için gerekli makinelerin dış ülkelerden karşılanması

IV. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması 

gibi özelliklerden hangileri çalışan nüfus  

içerisinde nitelikli işçi payının fazla olduğu      

ülkelerin özellikleri arasında yer almaktadır?

 

I. Doğum oranının yüksek olması II. Nüfusun ülke içerisindeki dağılımının

A) I ve II B) II ve IV C) I ve III

D) II ve III E) I ve IV

30. Aşağıdakilerden hangisi ,kırsal kesimden kentlere olan göçün nedenlerinden biri   değildir ?

A) Tarımda makinalaşma

B) Konut üretiminin yetersiz olması

C) İlkel tarım yöntemlerinin yaygın olması

D) Gelir kaynaklarının azalması

E) Toprakların miras yoluyla bölünmesi

31. Aşağıdaki kentlerden hangisi ana ulaşım yollarına sapa kaldığı için az

nüfuslanmıştır?

A) Afyonkarahisar  B) İzmit    C) Konya  D) Edirne

 
32.      Ülkemizde 1985 yılından itibaren nüfus artış hızı azalmaya başlamıştır.
 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?
 
A)  Salgın hastalıklara karşı önlemler alınması
B)  Eğitim seviyesinin yükselmesi
C) Kadınların çalışma hayatına girmesi
D) Şehirleşme oranının artması
E)       Aile planlamasının yaygınlaşması
 
33.      Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hızlı nüfus artışının sonuçlarından biri değildir?
 
A)  Tarım topraklarında makine kullanımının yaygınlaşması
B)  Köyden kente göçlerin artması
C) Hayat standartlarının yükselmesi
D) Genç nüfusunun fazla olması
E)  Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yetersiz kalması
 
 
 
34.   Aşağıdaki yerlerden hangisinin seyrek nüfuslanmış olması, diğerlerine göre farklı bir nedene bağlıdır?
 
 
 
 
         A) Erzurum-Kars Bölümü
B) Yukarı Murat Van Bölümü
C) Konya Bölümü
D) Yıldız Dağları Bölümü
E) Hakkâri Bölümü
35   Aşağıdakilerden hangisi, doğum ve ölüm oranı yüksek olan bölgelerin özelliklerinden biridir?
 
A) Bağımlı nüfus oranı azdır.
B) Sağlık ve eğitim hizmetleri yetersizdir.
C) Başka bölgelerden göç alır.
D) Ortalama yaşam süresi uzundur.
E) Nüfusun çoğu tarım sektöründe çalışır.
 
36.   Aşağıda bir ülkenin beşer yıllık aralıklarla doğum ve ölüm oranları verilmiştir.
      
Yıllar
Doğum oranı
(‰)
Ölüm oranı
(‰)
1975-1980
        35.2
      10.1
1980-1985
        29.6
         9.6
1985-1990
        26.9
         7.3
1990-1995
        21.4
         6.0
 
         Buna göre, bu ülke ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
 
A)  Verilen yıllarda yaşlı nüfus sürekli artmıştır.
B)  Çalışma çağındaki nüfusun tamamına yakını aktiftir.
C)  Tarımda çalışanların oranı düşüktür.
D)  Kişi başına düşen milli gelir yüksektir.
E)  Nüfus artış hızı son yıllarda artmaktadır.
 
37.   İklim ve yer şekillerinin nüfusun dağılışına önemli ölçüde etki ettiği bir ülke için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
A)  Nüfus yoğunluğu azdır
B)  Yüzölçümü geniştir
C)  Endüstrisinin gelişmemiştir
D)  Yeryüzü şekilleri sadedir
E)  Ilıman kuşakta yer alır
 
 
38.Aşağıdakilerden hangisi, bir yerin aşırı nüfuslanmadığının kesin kanıtıdır?
      
A) Nüfus sayısının az olması
B) Tarım alanlarının yetersiz olması
C) Sanayinin gelişmiş olması
D) Tarımsal üretimin az olması
E) Nüfus yoğunluğunun az olması
 
39.    Kuzey Afrika, Grönland, Amazon ve Kongo havzaları ile Himalaya Dağları yeryüzünün seyrek nüfuslu alanlarıdır.
 
            Bu yerlerin doğal özellikleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi bu alanlarda nüfus dağılışını sınırlandıran etkenler arasında sayılamaz?
 
       A)    Düşük sıcaklıklar
       B)    Günlük sıcaklık farkının az olması
       C)    Yer şekillerinin engebeli olması
       D)    Bitki örtüsünün gür ormanlar olması
       E)    Yağış ve su kaynaklarının yetersizliği
40. Bir ülkede nüfus artış hızının yüksek olması,
I. doğal kaynakların yetersiz kalması,
II. yatırımlara ayrılan kaynakların yetersiz olması,
III. eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması,
IV.kalifiye elemen sayısının yetersiz kalması
gibi durumlardan hangilerinin ortaya çıkmasında
etkili değildir?
A) Yalnız II B) Yalnız IV C) III ve IV
D) I, II ve III E) II, III ve IV
 
 41. Meskenlerde kullanılan yapı malzemesinin seçiminde,
doğal koşulların da etkisi vardır.
Aşağıda konut yapımında kullanılan malzemenin
verildiği bölgelerden hangisi, bu duruma örnek
olamaz?
A) Sanayileşmiş bölgelerde betonarme binaların
yapılması
B) Bitki örtüsü gür olan bölgelerde ahşap malzeme
kullanılması
C) Zemininde kolay işlenebilir kayaçların bulunduğu
bölgelerde taş kullanılması
D) Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde kerpiç kullanılması
E) Deprem bölgelerinde hafif ve esnek malzemenin
kullanılması
 
42. Aşağıdakilerden hangisi, gelişmemiş ülkelerin
özellikleri arasında sayılamaz?
A) Doğum oranının az olması
B) Nüfusun homojen olmayan bir özellik göstermesi
C) Eğitim ve sağlık kuruluşlarının yetersiz olması
D) Ortalama insan ömrünün kısa olması
E) Kırsal alanlardan kentlere doğru göç olması
 
43. Aşağıdakilerden hangisi modern nüfus sayımlarının
amaçları arasında sayılamaz?
A) Nüfus hareketlerinin belirlenmesi
B) Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımının belirlenmesi
C) Doğum oranlarının belirlenmesi
D) Nüfus artış hızının belirlenmesi
E) Çalışan nüfusun toplam nüfusa oranının belirlenmesi
 
 
44. Bir ülkenin nüfus özellikleri ile ekonomik ve sosyal
özellikleri arasında doğrudan ilişki vardır.
Genç nüfusu fazla olan bir ülkenin sosyal ve
ekonomik özellikleri arasında aşağıdakilerden
hangisi sayılamaz?
A) Bağımlı nüfus azdır
B) Doğum oranı fazladır
C) Ortalama insan ömrü kısadır
D) Eğitim ve sağlık hizmetleri yetersizdir
E) Nüfusun çoğu kırsal alanda yaşar
 
45. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir yerleşme
biriminin kent sayılabilmesi için gerekli kıstaslardan
biridir?
A) Tarımsal faaliyetlerin gelişmesi
B) Göç vermesi
C) Dağınık yerleşmelerin görülmesi
D) Nüfusunun fazla olması
E) Yerleşmelerde doğal koşulların etkisinin fazla
Olması
 
46. Bir yöredeki kırsal yerleşmelerin toplu ya da
dağınık olması, o yöredeki,
I. yer şekilleri,
II. iklim koşulları,
III. doğal bitki örtüsü
gibi özelliklerden hangileri ile açıklanamaz?
A)    Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

10. SINIF YAZILI SORULARI
1.Aşağıda Verilen Yerşekillerinden Hangisi Kireçtaşı Üzerinde Oluşur?
A) Peribacası           B) Tepe             C) Şahitkaya          D) Mağara         E) Ova
2.Aşağıda Verilen Taşlardan Hangisinin Oluşumu Daha Uzun Zamanda Gerçekleşir
A)Granit          B)Andazit           C)Volkan tüfü        D)Linyit            E)Taşkömürü
3.Aşağıdaki Kayaçlardan Hangisi Tortul Kökenli Değildir
A)Traverten        B)Granit          C)Kömür      D)Mercan kalkeri         E)Kumtaşı
4.Aşağıdaki Kayaçlardan Hangisi Daha Serttir.
A)Granit        B)Kiltaşı          C)Kömür            D)Traverten          E)Elmas
5.Karstik Arazilerde Aşağıda Verilen Kayaçlardan Hangisine Rastlanmaz
A)Mağara      B)Dikit            C)Sütun          D)Mantarkaya        E)Kanyon vadi
6. Su İçerisindeki Minerallerin Suyun Buharlaşmasıyla Oluşan Birikimlere Ne Ad Verilir?
A)Katılaşma       B)Soğuma       C)Başkalaşım      D)Kimyasal tortullaşma   E)Volkanik kayaç
7.Türkiye’nin güneydoğusunda bulunan levha aşağıdakilerden hangisidir?
A)Avrasya       B)Hindistan      C)Arap              D)Pasifik       E)Avustralya
8.Levhalar yeryüzünün hangi katında bulunur?
A)Sial     B)Mağma             C)Litosfer             D)Astonosfer            E)Çekirdek
9.Kızıldeniz aşağıda verilen levhalardan hangisinin etkisiyle oluşmuştur?
A)Arabistan/Afrika       B)Nazka/Afrika      C)Arabistan/Güney Amerika
D)Avrasya/Afrika       E)Avrasya/Arap
10.Birbirine yaklaşan levhalar yeryüzünde aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda daha fazla etkili olur?
A)Volkanizma          B)Dağ sıraları       C)Depremler       D)Platolar       E)Ovalar
11.Yerkabuğu silisyum ve aliminyum fazla olmasından dolayı hangi adı alır?
A)Sima             B)Litosfer             C)Mağma            D)Sial           E)Manto
12.Levhaların birbirinden uzaklaşması ya da yakınlaşmasında hangisi daha etkili olmuştur?
A)Mağma içindeki akıntılar             B) Güneşin çekimi          C) Ayın çekimi
D) Dünyanın güneş etrafındaki hareketi   E)Kabuk kısmının karalarda daha fazla kalın olması
13.Himalaya dağlarının oluşumunda aşağıda verilen levhalardan hangisinin hareketi etkili oluştur?
A)Filipin        B)Pasifik          C)Hindistan       D)Afrika           E) Antarktika
14.Üzerinde buzul olmayan tek kıta aşağıdakilerden hangisidir?
A)Avrupa         B)Okyanusya       C)Amerika        D)Asya      E)Afrika
15.Dünya üzerindeki tatlı suyun yaklaşık%70’i aşağıdaki kıtaların hangisinde bulunur?
A)Avrupa        B)Asya           C)Antarktika           D)Afrika            E)Okyanusya
16.Bitkiler otsu ve odunsu olarak iki gruba ayrılabilir.
Buna göre aşağıda verilen bitki türlerinden hangisi otsu bitkiler grubunda yer alır?
A)Gelincik          B)Ladin           C)Zeytin             D)Kızılçam           E)Fıstıkçamı
17.Aşağıda verilen toprak türlerinin hangisi bulunduğu yerin iklimi hakkında bilgi vermez?
A)Laterit          B)Alüvyon            C)Terra rosa             D)Tundra               E)Step
18.Aşağıda verilen iklim tiplerinin hangisinde toprakta tuz ve kireç birikimi daha fazladır?
A)Okyanusal  B)Ekvatoral              C)Tundra                D)Step            E)Muson
19.Aşağıdaki toprak türlerinden hangisi yarıkurak alanlarda görülen ,çayırlar altında gelişen humus yönünden zengin topraklardır?
A)Terra rosa        B)Laterit          C)Çernozyom            D)Podzol            E)Kahverengi step
20.Debilerinde yaz kış seviye değişmesinin fazla olmadığı, kireç miktarının fazla olduğu kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Karstik kaynak     B)Vadi kaynağı         C)Gayzerler       D)Tabaka kaynağı   E)Fay kaynağı
21.Dünyada en fazla Tektonik gölün bulunduğu yer neresidir?
A)Asya       B)Okyanusya       C)Amerika        D)Avrupa          E)Doğu Afrika
22.Bitki köklerinin büyümesi, o alanda bulunan taşların çatlaklarını genişletir.Genişleyen çatlaklar ufalanmalara neden olur.
Yukarıda bahsedilen olaya ne denir?
A)Toprak oluşumu           B)Kimyasal çözünme       C)Fiziksel çözünme
D)Biyolojik çözünme      E)Horizonlaşma
23.Zemin ya da solum toprak olarak bilinen toprak katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) b horizonu B)a horizonu    C)d horizonu        D)a ve b horizonu   E)a,b ve c horizonu
24.Çoraklaşma olayı aşağıda verilen toprak tiplerinin hangisinde daha fazla görülür?
A)Podzol     B)Tundra   C)Kahverengi Step Toprakları D)Kalsimorfik toprak   E)Kahverengi orman toprağı
25.Bütün katmanları gelişmemiş olup sadece A ve C horizonlarına sahip olan toprak tipi hangisidir?
A)Azonal toprak B)İntrazonal toprak   C)Çöl toprakları      D)Zonal toprak    E)Terra rosa topraklar
26.Dünya üzerinde modern nüfus sayımları ilk kez nerede yapılmıştır?
A)Çin    B)Fransa     C)İskandinav ülkeleri      D)Batı avrupa ülkeleri E)Güneydoğu asya ülkeleri
 
27.Güney yarımkürenin orta kuşağındaki nüfusun Kuzey yarımkürenin orta kuşağına göre daha az olmasında etkili faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A)Güney yarımkürenin orta kuşağı karaların daha az olması
B)Buzullaşmanın daha fazla olması
C)İkliminin daha sert olması
D)Toprak yapısının olumsuz olması
E)Akarsu havzalarının daha az olması
28.Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden değildir
A)Ulaşım          B)Turizm       C)Sanayi        D)Toprak          E)Eğitim
 
29.İnsanların dünyada eşit olmayan bir biçimde yayılmasının temel nedeni aşağıdakileren hangisidir?
A)Tarihsel faktörler        B)Ulaşım C)Toprak farklılıkları   D)Ekonomi    E)Doğa koşulları
 
30.Dünya üzerinde nüfusu arttıran faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)Doğumların fazla olması    B)Gelenekler   C)Sağlık hizmetlerinin gelişimi
D)Göçler          E)Nüfus planlama çalışmaları
31.Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde nüfusun ikiye katlanması süresi daha uzundur?
A)Malezya        B)Sudan           C)Cezayir             D)Türkiye         E)İngiltere
32.Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde yaş bağımlılık oranı çocuklarda yüksektir?
A)Fransa     B)İsveç          C)Norveç          D)Almanya              E)Çin
33)Nüfus piramitlerinde tabanın geniş olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmez?
A)Doğum oranının yüksek olduğunu
B)Çocuk ölümlerinin yüksek olduğunu
C)Tarım sektöründe çalışan nüfusun daha fazla olduğunu
D)Sanayinin geliştiğini
E)Yaş bağımlılık oranının çocuklarda yüksek olduğunu
34)Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfusunda sıçramaya neden olan faktörlerden biridir?
A)Sanayinin gelişmesi             B)Turizm faaliyetleri        C)Doğal afetler
D)İklim şartlarının değişmesi       E)Göçler
35.Nüfus artış hızı A ülkesinde %10,B ülkesinde %2,C ülkesinde %20 dir.
Sadece yukarıdaki bilgilere göre A,B,C ülkeleri için hangisi söylenebilir?
A)C ülkesinin alanı en büyüktür
B)En fazla doğum C ülkesinde olmuştur
C)B ülkesinin nüfusu azalmıştır.
D)C ülkesinin nüfusu, A ülkesinin iki katıdır.
E)B ülkesinde tarımda çalışan çalışan nüfus daha fazladır.
36.Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışından kaynaklanan olumsuz sonuçlardan biri değildir?
A)İşsizlik oranının artması      B)Fabrikaların işçi ihtiyaçlarının artması
C)Ulaşımın aksaması               D)Temel tüketim mallarının fiyatının artması
E)Kişi başına düşen milli gelirin azalması
37.Afganistan’ın Rusya tarafından işgali ile oluşan göçlerle, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin göçleri göç gruplarından hangisi içine girer?
A)Doğal nedenli göç          B)Ekonomik nedenli göç           C)Siyasi nedenli göç
D)Sosyal nedenli göç         E)Mübadele göçü
38.Aşağıdakilerden hangisi kısa sürede göçe neden olabilicek doğal afetlerden değildir?
A)Deprem    B)Sel         C)Erozyon           D)Tsunami            E)Meteor düşmesi
 
39.Kırsal kesimden kentlere olan göçlerin artış göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden bahsedilemez?
A)Tarımda makineleşme                              B)Miras yoluyla tarım alanlarının küçülmesi
C)Kentlerde iş olanaklarının fazla olması    D)Kentlerde evlerin depreme dayanıklı olması
E)Kırsal kesimlerde sosyal hizmetlerin yetersiz olması
40.Aşağıdaki ülkelerden hangisi daha fazla beyin göçü almaktadır
A)İtalya           B)Hindistan         C)Mısır            D)Kore            E)ABD
41.Aşağıdakilerden hangisi beyin göçüne neden olan faktörlerden biri değildir?
A)Ekonomik nedenler     B)Gelecek endişesi      C)İşsizlik
D)İklim şartları                E)Bilim politikalarındaki olumsuzluklar

42.Basınçlı yeraltı suyu adı verilen sular fışkırarak kendiliğinden yüzeye çıkabileceği gibi kuyularla da yüzeye çıkartılır. Yukarıda özellikleri verilen kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
43.“Bir akarsuyun debisi (akımı), o akarsuyun bir kesitinden bir saniyede geçen suyun m³ cinsinden miktarıdır. Debi çeşitli etkenlere bağlı olarak değişir; azalır ya da çoğalır.”
Aşağıdakilerden hangisi debinin değişmesinde etkili değildir?
A) Havzadaki kaynakların özelliği
B) Havzanın sıcaklık özelliği
C) Havzaya düşen yağış biçimi
D) Havzada akarsuların aşındırma ya da biriktirmesi
E) Akarsu havzasına düşen yağış miktarı
 
 
 
 
 
 
44.Yukarıda Güney Yarımküre’de yer alan yıllık akım grafiği verilen akarsuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yaz mevsiminde daha fazla su taşır                              B) Yükseltisi fazladır
C) Ekvator’a yakındır                                                        D) Hidroelektrik enerji potansiyeli azdır
E) En az suyu Kasım - Aralık’ta taşır
45.Yağış oluşum nedenleri ve yağış miktarları farklı olduğu halde yağış rejimi benzerlik gösteren iklim çifti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekvatoral-Muson B) Muson-Savan   C) Kutup-Savan D) Çöl-Ilıman Okyanus    E) Akdeniz-Step
46.Yıl boyunca yapraklarını dökmeyen, yaz kuraklığına dayanabilen küçük-parlak yapraklı bodur çalılıklar ve ağaççıklardır.
Yukarıda özellikleri verilen bitki türü aşağıdaki illerden hangisinde görülebilir?
A) Çorum               B) Kars            C) Batman                 D) Muğla                E) Eskişehir  
47.Yerleşmelerin alt ve üst sınırları enleme bağlı olarak değişir.
Aşağıda verilen iklimlerden hangisinin etkili olduğu alanlarda yerleşme alt sınırının daha yüksek olduğu söylenebilir?
A) Savan         B) Muson             C) Okyanusal                       D) Ekvatoral     E) Sert karasal
48. Aşağıdaki etmenlerden hangisi, ülkemizdeki nüfus dağılışını en az etkilemektedir?
A) Doğal göllerin varlığı          B) Turizm olanakları
C) Ulaşım kolaylığı                   D) Is olanakları              E) İklim koşulları
49.Aşağıdaki tabloda, üç bölgenin toplam nüfus miktarı ile nüfus yoğunlukları verilmiştir.
 
Buna göre, bu bölgelerin yüz ölçümlerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)I>II>III               B)II>III>I             C)III>I>II                 D)III>II>I             E)I=II=III
50. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülke nüfusunun yaş yapısını etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Doğum oranı      B) Göçler            C) Salgın hastalıklar    D) Savaşlar         E) Yerleşme tipleri
51.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki haritada taranan alanlar, aşağıdakilerden hangisi yönüyle benzerlik gösterir?
A) Yağış miktarı                   B) Yer altı kaynakları                C) Doğal bitki örtüsü
D) Nüfusun seyrek olması   E) Yıllık sıcaklık ortalaması
52.Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin diğer ülkelerden göç aldığının bir göstergesidir?
A) Nüfus miktarının fazla olması
B) Tarım alanlarının geniş olması
C) Genç nüfus miktarının fazla olması
D) Ülkedeki kent nüfusunun kırsal nüfustan fazla olması
E) Gerçek nüfus artışının doğal nüfus artışından fazla olması
53.Aşağıdakilerden hangisi nüfus dağılımını etkileyen faktörlerden değildir?
A) Bitki örtüsü  B) Yeryüzü şekilleri        C) Mimari yapı                D) İklim              E) İş imkanları
54.Dünya nüfusunun hızlı artışında;
    I.Sanayileşme   
 II. Bütünüyle ekonomik gelişme,   
        III. Toplumsal-Kültürel gelişme,
 IV. beslenme koşullarından               
hangisi etkili olmuştur.
A)1                      B)2                  C)3                D)4                E)Hepsi
55.Yukarıdaki grafikte beş farklı bölgedeki nüfus artış oranı ile doğurganlık oranları verilmiştir. Bu bölgelerin bazılarında nüfus artışının doğumlardan çok bölge dışından gelen göçlerle olduğu bilinmektedir.
Ortalama yaşam süresi bütün bölgelerde birbirine çok yakın olduğuna göre, kaç numaralı bölgelerin, bölge dışından göç aldığı söylenebilir?
    A)I ve IIl               B)II ve V                C)III ve V               D) I ve IV              E)I veIII
56.Bir ülkede çalışan nüfusun % 70 i tarımla uğraştığına göre bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kırsal nüfusun fazla olduğu           B) Okur — yazar oranının düşük olduğu     C) Doğum oranının yüksek olduğu
D) Sanayi ülkesi olduğu                     E) Ülke ekonomisinde tarımın belirleyici olduğu
 
57.Yukarıda dünya haritasındaki işaretli merkezlerden hangisinde, yerleşme üst sınırı n yüksektir?
       A) I                B) II                  C) III                    D) IV                E) V
58.Akdeniz Bölgesi'nde kalkerli arazi üzerinde aşağıdaki topraklardan hangisi görülür?
A) Terra-rossa          B) Podzol               C) Laterit            D) Çernozyum                E) Step
59. Karadeniz bölgesi’nde Ormanlık alanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkan, cılız ot topluluklarına ne ad verilir?
A) Psödemaki            B) Sarmaşık           C) Çalılık                           D) Antropojen Bozkır        E) Savan
60. Aşağıdaki yaş piramitlerinden hangisi do­ğum oranının hızla düştüğü bir ülkeye ait olabilir? (Grafiklerde dikey eksen yaşı göster­mektedir)
 
 
61.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda Afganistan ve Japonya'nın nüfus piramitleri verilmiştir.
Aşağıda bu grafiklerle ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Afganistan "gelişen nüfus” piramidine sahiptir.
B) Japonya da genç nüfus oranı daha azdır.
C)   Afganistanda yaşlı nüfus daha azdır.
D) Japonya'nın nüfus yoğunluğu daha fazladır.
E)   Afganistan'da doğum oranları daha yüksektir.
62.I. Karbonik asitli suların içinde eriyik halde bulunan kireç; karbondioksit gazının uçması sonucu çökelirse ......... oluşur.
II. Magmanın yerin derinliklerinde uzun bir zaman katılaşmasıyla ......... oluşur.
III. Bitkisel maddelerin çok uzun süre basınç altında kalıp başkalaşmasıyla ......... oluşur.
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
I                         II                   III
A) Traverten     Granit            Maden kömürü
B) Kalker          Mermer                    Petrol
C) Traverten     Bazalt             Şist
D) Konglomera               Mermer                   Elmas
E) Andezit        Traverten       Tebeşir
63.Dünya genelinde doğurganlığın düşmesinde aşağıdaki sebeplerden hangisi etkili olmamıştır?
A)Eğitim seviyesinin artması                                     B)Kadının çalışma hayatındaki yerini alması
C)Sanayileşme ve kentleşme                                      D)Nüfusu özendirici politikalar uygulanması
E)Kişi başına düşen milli gelirin artması
64.Aşağıdakilerin hangisi gelişmiş bir ülkenin nüfus özellikleri arasında yer almaz?
A) Yaşlı nüfus oranı fazladır                                                B) Doğal nüfus artış hızı azdır      
C) Okur - yazar oranı fazladır                                              D) Kırsal kesimde yaşayan nüfus oranı fazladır
E) Ülke nüfusunun büyük bir kesimi sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaktadır.
65.Orta Asya, Himalayalar, Amazon havzası ve Grönland yeryüzünün çok seyrek nüfuslu yerlerine birer örnektir.
Bu bölgelerin coğrafî özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisinin bir yerdeki nüfusun seyrek olmasına neden olduğu söylenemez?
A) Akarsu boylarının uzun olması                                  
B) Yağış miktarının çok az ve yağış rejiminin düzensiz olması
C) Yıl boyunca, nem oranının yüksek ,yağış miktarının fazla olması
D) Buzulların geniş alan kaplaması
E) Engebenin çok fazla olması
66.Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede hızlı nüfus artışının olumsuz sonuçlarından biridir?
A) Mal ve hizmetlere talep artar                      B) İşçi ücretleri düşer                C) Üretim artar
D) Vergi gelirleri artar                                     E) Demografik yatırımlar artar
67.Nüfus piramitlerinin tabanı 0-14 yaş arasındaki nüfusu göstermektedir.
Buna göre bir ülkenin nüfus piramidinin tabanının yıllara göre daralması, aşağıdakilerden hangisini gösterir.
A)Ülke dışına olan göçlerin fazla olduğunu B)Doğum oranının düştüğünü    C)Ortalama yaşam süresinin arttığını
D)Nüfus artış hızının arttığını                       E)Bağımlı nüfus oranının arttığını
 
68.

Yukarıdaki haritada belirtilen bölgelerin hangisi seyrek nüfusludur?
A) 1                              B) 2                           C) 3                     D) 4                         E) 5
69. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bir ölçü değildir?
A) Kişi başına tüketilen enerji miktarı      B) Kalifiye eleman sayısı
C) Nüfus artış oranı            D) Nüfus sayısı             E) Kişi başına düşen milli gelir
70. Bir ülkede ekonomi yıllık %3 oranında geliştiği halde kişi başına düşen gelir miktarının artmadığı belirlenmiştir
Bu durum ülkenin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir?
A) Nüfusun ülke yüzeyine dengeli dağılmadığını
B) Tarımsal üretimin ülke ihtiyacını karşılayamadığını
C) Nüfus artış hızının ekonomik büyüme hızına eşit olmadığını
D) Büyümenin tarım dışı sektörlerde yoğunlaştığını
E) İç göç hareketinin belirgin olduğunu
 
71. - Okur-yazar oranı düşüktür
    - Nüfusu hızla artmaktadır
    - Kentleşme yavaştır
    - Ekonomik gelişme yetersizdir
Yukarıdaki özellikleri taşıyan bir ülke için, aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A) Sanayinin geliştiği
B) Kırsal nüfus artışının az olduğu
C) Tarımın modern metotlarla yapıldığı
D) Nüfus artış hızının fazla olduğu
E) Nüfusun mesleklere dağılımının dengeli olduğu
72. Aşağıda başlangıçta toplam nüfusları birbirine yakın olan beş farklı ülkenin nüfuslarının ikiye katlanma süreleri verilmiştir.
1-58 yıl    2-30 yıl    3-60yıl         4-80 yıl    5-50yıl
Buna göre, bu ülkelerin nüfuslarının artmasında yalnızca doğum ve ölüm oranlarının etkili olduğu bilindiğine göre, hangi ülkede doğum oranı en fazla olur?
A) 1                        B) 2                  C) 3                     D) 4                    E) 5
 
73. Ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerde genellikle nüfus artış hızı düşüktür
Aşağıdakilerden hangisi bu tip ülkelerde nüfus artış hızının düşük olmasının ortaya çıkarabileceği sorunlardan biridir?
A) İşçi ücretlerinin düşük olması        B) İşgücü ihtiyacının karşılanamaması
C) İhracat gelirlerinin azalması          D) Nüfus dağılışının düzensiz olması             E) İç göçlerin artması
 
74. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus artış hızı diğerlerine göre daha fazladır?
A) İngiltere              B) Norveç               C) Fransa              D) Brezilya             E) Kanada
 
75. Taşınmış topraklar içinde çok ve çeşitli mineraller bulunduklarından verimli topraklardır.
Buna göre,aşağıda verilen topraklardan hangisi taşınmış topraklardandır.
A) Laterit                     B) Podzol                C) Çernezyom    D) Moren                     E) Terra-Rossa
 
76. Coğrafi şartları aşağıda verilen alanlardan hangisinde, nüfusun genelde seyrek olması beklenir?
A) Delta ovalarında           B) Maden yatakları çevresinde     C) Kıyı bölgelerinde         
D) Vadi tabanlarında        E) Orta kuşaktaki yüksek platolarda 
 
77. Toplam nüfusun yüz ölçüme bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu bulunur.
Ülke
Nüfus
Alan km²
1
50.000.000
200.000
2
25.000.000
200.000
3
75.000.000
200.000
4
100.000.000
200.000
5
5.000.000
200.000
 Tablodaki bilgilere göre, ülkelerin nüfusları hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A)5 . ülke diğer ülkelere göç verir.            
B)1. ve 2. ülkelerin nüfuslarının toplamı 3. ülkeye eşittir
C)2.ve 3. ülkelerin nüfuslarının toplamı 4. ülkeye eşittir.
D) 4.ülkenin nüfus yoğunluğu en fazladır.
E) Nüfus yoğunluğu en olan ülke 5. ülkedir
 
78.Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkedeki doğum oranını artırıcı ya da düşürücü etki yapan faktörlerden biri olarak gösterilemez?
A) Eğitim düzeyi                                      B) Din ve gelenekler                    C) Doğal çevre
D) Kadınların iş hayatına katılımı           E) Sosyal-ekonomik koşullar
 
79. Yerleşme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yer şekillerinin engebeli olması dağınık yerleşmeye neden olur.
b) Karadeniz Bölgesinde yer şekilleri ve su fazlalığı dağınık yerleşmeye neden olmuştur.
c) Kuraklık toplu yerleşmeye neden olur
d) Doğu Anadolu’da tarım alanlarının dar olması toplu yerleşmeye neden olmuştur.
e) İç Anadolu’da su azlığı toplu yerleşmeye neden olmuştur 
 
80. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi doğal bitki örtüsü ile yanlış eşleştirilmiştir?
a) Akdeniz-maki
b) Ilıman Okyanus-karışık orman
c) Tundra-tundra
d) Step-tayga
e) Tropikal iklim- savan
81. 1-Granit     2- Taşkömürü     3- Konglomera     4-Tüf
Yukarıdaki taşlardan hangilerinin oluşumunda volkanik süreçler etkili olmuştur?
a) 1-2       b) 1-3       c) 2-3        d) 1-4        e) 2-4
 
82. Aşağıdaki profil ülkemizde toprak dağılışını göstermektedir.
Ülkemizin iklim ve toprak özellikleri dikkate alındığında, bu profilin aşağıdaki haritada verilen doğrultulardan hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) İzmir-Antalya           B) Anamur-İnebolu
C) Gelibolu-Hakkari      D) İskenderun-Bingöl               E) İzmit-Trabzon
83.
Bu bitkinin yetiştiği yerler için aşağıdakilerden hangi söylenemez?
A)Yükseklere çıkıldıkça yerleşim alanları azalır       B)Alçak basınç alanıdır
C)Nem oranı yüksektir       D)Yıl boyunca yağış görülür      E)Yıllık sıcaklık farkı çok azdır
84.  Yerkabuğunun yapısı ve geçirdiği aşamalar ile yer altı kaynakları arasında sıkı bir ilişki vardır.
Buna göre, aşağıdaki yeraltı kaynaklarından hangisinin bulunduğu yerde arazinin daha eski zamanda oluştuğu söylenebilir?
A) Linyit         B) Petrol               C) Taşkömürü             D) Turba                 E) Bor tuzları
85.Soğuğa dayanıklı ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan; tayga adı verilen ormanlara aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde rastlanır?
A) Savan          B) Tundra               C) Sert karasal               D) Kutup             E) Muson
86.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda Dünya haritası üzerinde işaretli alanlardan hangilerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu söyle­nemez?
A) I ve II                 B) I ve III                 C) II ve III                      D) II ve IV         E) III ve IV
87. Dünya üzerinde fiziki ve beşeri faktörlerin etkisiyle nüfus dengeli bir dağılış göstermemiş olup, bazı yerlerde nüfus yoğun ve sık iken bazı yerlerde nüfus oldukça azdır.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisi nüfusun dağılışına etkide bulunan faktörlerden biri değildir?
A) Yer şekilleri                                   B) Sanayi                 C) İklim özellikleri         
D) Ulaşım ve turizm                 E) Yerleşilen alanların yüzölçümleri
88. Aşağıdaki haritada Dünya'da doğum oranlarının dağılımı gösterilmiştir.
      Doğum oranının en yüksek olduğu kıta Afrika'dır. Daha sonra Güneybatı Asya ve Güney Amerika gelir.
Aşağıdakilerden hangisi ile doğum oranının fazlalığı arasında direkt bir etkileşim kurulabilir?
A) Tarım alanlarının fazlalığı             B) Gelişme düzeyi ve sanayileşme oranı
C) Tarımsal çeşitlilik                          D) Hayvancılık faaliyetleri             E) Tarım alanlarının  azlığı
89
Yukarıdaki şekilde T merkezinden Y merkezine doğru ilerleyen bir gözlemci aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi ile karşılaşmaz?
A) Çöl iklimi                B) Ekvatoral iklim           C) Muson iklim     D) Akdeniz iklimi        E) Savan iklimi
90.Aşağıdaki grafikte, bir ülkeye ait nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu grafikteki bilgi­lere göre çıkarılamaz?
A)   Ülkenin toplam nüfusu 100 milyonun üze­rindedir.
B)   Genç nüfus miktarı, olgun nüfus miktarına göre daha azdır.
C) Erkek ve kadın nüfus miktarı birbirine ya­kındır.
D)   Nüfus artış hızında son 25 - 30 yıl içerisin­de duraklama görülür.
E) Yaşlı nüfus miktarı, genç nüfus miktarından azdır.
91.
Karadeniz Bölgesi'nde ormanlar hemen deniz seviyesinden başlayıp 1800 m.de sona ererken, Akdeniz Bölgesi'nde 600 m.den başlayıp 2400 m.ye kadar çıkabilmektedir. Bu duruma göre, ormanın alt ve üst sınırını belirleyen temel etkenler, aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir?
Alt Sınır                      Üst Sınır
A)        Nemlilik                      Bakı
B)        Sıcaklık                       Basınç
C)        Yağış                            Sıcaklık
D)        Basınç                         Yağış
E)        Rüzgar                         Nemlilik
92. Çöllerde kimyasal çözülme yetersiz olduğundan toprak oluşumu zayıftır.
Çöllerde kimyasal çözülmenin yetersiz olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nem oranının düşük olması
B)Yerşekillerlnin sade olması
C)Toprak kalınlığının az olması
D)Bitki Örtüsünün cılız olması
E)Sıcaklık ortalamasının yüksek olması
 
93.Nüfus belli bir zamanda bir yöre, bölge, ülke veya Dünya'nın herhangi bir sahası üzerinde bulunan insan sayısıdır.
Aşağıda nüfusun genel özellikleri ve Dünya nüfusuyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)Dünya'nm yoğun nüfuslu yerleri genellikle sanayi bölgeleridir.
B)Tarımla uğraşan nüfusun, tarım alanlarına bölünmesiyle elde edilen yoğunluğa tarımsal nüfus yoğunluğu denir.
C)Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkelerde doğal nüfus artış hızı fazladır.
D)Dünya üzerinde kutuplar, çöller ve ekvatoral ormanlar az nüfuslanmış alanlardır.
E)Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşama süresi uzundur
94. I.Anayol kavşakları    II. Yüksek platolar   III. Alüvyal ovalar
      IV. Karstik yöreler     V. Akarsu boyları
Yukarıda yurdumuzda nüfusun dağılışı yönünden beş farklı alan verilmiştir.
Bu alanlardan hangilerinin yoğun nüfuslu alanlar o!duğu söylenemez?
A) I ve II        B) II ve IV           C) I ve IV                  D) II ve III   E) III ve V
95. Yer kabuğundaki kırılma,kıvrılma ve çökmelerle meydana gelen çanaklarda oluşan göl aşağıdakilerden hangisidir?
A.Tektonik göl    B.Volkanik göl   C.Karstik göl   D.Sirk gölü   E.Heyelan set gölü
96.Bir bölgede kaplıca ve ılıcalar yaygın olarak bulunmaktadır.Bu bölgede yer altından çıkan suların sıcaklığı bazı yerlerde düşük olduğu gibi bazı yerlerde sular buhar şeklinde çıkmaktadır.Buna göre bu bölge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A.Deprem tehlikesi fazladır                                         B.Kırık hatları geniş yer tutar
C.Horst ve graben oluşumlarına rastlanabilir              D.Bölge jeotermal enerji üretimine elverişlidir
E.Eski jeolojik dönemlerde oluşmuş araziler geniş yer kaplar
 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: hatice( antepstylehotmail.com ), 12.07.2013, 13:52 (UTC):
çok güzel bir site teşekkürler

Yorumu gönderen: HEJAYe( ), 10.01.2011, 10:47 (UTC):
HOCAM CEVAPLAR NERDE BİRAZ ACİL LAZIM PRŞMB YZIL YAPcm

Yorumu gönderen: HEJAYe( ), 10.01.2011, 10:09 (UTC):
HOCAM CEVAPLAR NERDE BİRAZ ACİL LAZIM PRŞMB YZIL YAPcm

Yorumu gönderen::03.05.2010, 14:22 (UTC)
melikahmetcografya
melikahmetcografya
Kapalı

bunlar kesin çıkmaz
oley bey

Yorumu gönderen: eylem ( parisli nurull ), 29.04.2010, 08:02 (UTC):
cok guzel sorul


arBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın: